Activiteiten

PAASEIEREN ZOEKEN 10 april 2023

Op 2de paasdag 10 april organiseren we weer het paaseieren zoeken voor alle zwemmers / leden tot en met 11 jaar van onze vereniging. Broertjes en zusjes zijn ook welkom om mee te doen.

Activiteiten Op 10 april vanaf 10 uur start de inschrijving in de instroom van zwembad De Wedert. Om 10u30 zullen we starten met het paaseieren zoeken .

De activiteit vindt plaats op het terrein van het buitenbad. Heeft u vragen omtrent deze activiteit, dan kunt u tijdens verenigingsuren terecht bij Remko in de kassa ruimte
Tot 10 april !


De activiteiten commissie

.

Wij zijn op zoek naar helpende handen ! Voelt u er iets voor om tijdens deze activiteit te willen helpen dan kunt u zich aanmelden bij Remko als vrijwilliger of voor verdere info hier over.

VERSLAG DISCOZWEMMEN - 8 januari 2023

disco zwemmen

De eerste zondag van het jaar is het normaal discozwemmen. Maar dit jaar was dat nieuwjaarsdag! Daarom is het discozwemmen verplaatst naar zondag 8 januari. 's Middags heeft een groep vrijwilligers discolampen opgehangen, een deel was zaterdag al gedaan. Het bad was op tijd klaar, zodat om 16:30 uur de kinderen naar binnen konden.

Het bad was al aardig verduisterd toen de kinderen kwamen. Bij de ingang van de zwemzaal werd gecontroleerd of kinderen hun B-diploma hadden of niet. Kinderen zonder B-diploma mochten discozwemmen in het instructiebad. Zij zijn nog niet voldoende zwemvaardig om in het donker in het diepe te zwemmen. De andere kinderen en de ouders mochten in het diepe bad zwemmen. Als het donker is, kun je minder zien en heb je ook meer toezicht nodig. Onder toeziend oog van een uitgebreid team van vrijwilligers werd er gezellig gezwommen.


disco zwemmen

Het was gezellig in de zwemzaal en de kinderen hadden veel plezier. Sommigen waren gewoon wat aan het rondhangen in het water, anderen probeerden op de loopmat de overkant te halen en weer anderen waagden een sprong van een van de duikplanken. Een paar kinderen waren niet op de hoogte van de regels van de duikplank en verlieten het bad aan de verkeerde kant (ze zwommen langs de andere duikplank af), maar dat was altijd een kwestie van even uitleggen dat ze voortaan aan de andere kant eruit moesten en dan ging het voortaan goed.

Voor wie de regels niet kent: Spring je van de hoge duikplank, dan zwem je richting baan 1 (dus van de lage duikplank af). Spring je van de lage duikplank, dan zwem je richting baan 6 (dus van de hoge duikplank af). Om 18.00 uur moesten de kinderen het bad weer verlaten en daar had niet iedereen zin in, sommigen wilden nog langer blijven zwemmen.


disco zwemmen
disco zwemmen
disco zwemmen

Sinterklaas op bezoek bij Tempo - 2 december 2022

sinterklaas zwembad zwemclub

De coronamaatregelen zijn vrijwel allemaal afgeschaft, dus was er geen belemmering voor Sinterklaas om langs te komen.

Toen kwam het bericht dat de boot gezonken was. Zou Sinterklaas nog wel komen? Gelukkig kwam Sinterklaas gewoon naar Nederland en gelukkig zou hij zoals aangegeven naar het zwembad komen.

Vrijdag 2 december was het zover. De dag dat Sinterklaas zou komen. Nog wel even het bad versieren, het moet er wel een beetje gezellig uitzien als Sinterklaas komt. Buiten wat vlaggetjes hadden we ook kleurplaten, die ingeleverd waren voor de kleurwedstrijd, opgehangen.

Sinterklaas kwam keurig langs samen met 3 pieten. De pieten liepen rond door het bad om strooigoed uit te delen, terwijl Sinterklaas werd rondgeleid langs alle zwemmende kindjes.

Sinterklaas was niet met lege handen gekomen. Hij had voor alle kindjes een cadeautje meegenomen.


Sinterklaas in het zwembad

Ook de instructeurs hoefden niet met lege handen naar huis. Ook voor hen was er een cadeautje (foto rechtsboven).

Voor Sinterklaas wegging liet hij ons nog wel weten dat hij het weer knap vindt wat de kinderen allemaal kunnen in het water en dat ze niet naar de bodem zinken. Tevens hadden Sinterklaas en de pieten de kleurplaten beoordeeld en ons de uitslag doorgegeven van de kleurwedstrijd.

  1. Nadine (badje 2)
  2. Jazmijn (badje 2)
  3. Anna (badje 1)

Deze 3 kinderen hebben een cadeautje gekregen voor het winnen van de kleurwedstrijd. Dit zijn de tekeningen (zie hieronder).

.

De activiteitencommissie.


De winnende tekeningen van de kleurwedstrijd

Kleurwedstrijd zwemclub Tempo

Eerste prijs voor Nadine

kleurwedstrijd zwemclub Tempo

Tweede prijs voor Jazmijn

kleurwedstrijd zwemclub Tempo

Derde prijs voor Anna

Paaseieren zoeken 2022

Maandag 18 april, 2e paasdag is het paaseieren zoeken. Na een paar jaar (en nog 2 extra jaren vanwege corona) stond het eindelijk weer op de planning.
Omdat het al zo lang niet is geweest, weten de huidige zwemmers niet hoe leuk het is en zal de opkomst niet hoog zijn. Het zou fijn zijn als er 20 tot 30 deelnemers komen. Dat was het uitgangspunt van de activiteitencommissie. Er is wel druk geflyerd en er is via zwemscore een mail gestuurd, dus het is wel onder de aandacht gebracht.

We hebben deze 2e paasdag alvast een geluk, het weer zit super mee. Alleen jammer dat het aantal vrijwilligers wat minder is, maar daar passen we een mouw aan.
Om 13 uur de deur open gemaakt en het zag er al aardig druk uit buiten. Uiteindelijk hadden we ruim 75 kinderen die gezellig paaseieren kwamen zoeken.

We hadden nu wel wat weinig helpers, maar dat was snel opgelost door de coördinator buiten. Ludwig regelt gewoon wat ouders die op diverse fronten meehelpen (de eieren die de kinderen gevonden hadden moesten opnieuw verstopt worden, we hadden helpers nodig aan de tafel om de eieren te tellen en er was hulp nodig bij het uitdelen van drinken. Want ruim 75 kinderen drinken geven is wel wat erg zwaar voor 1 persoon.
Dankzij de vrijwilligers die kwamen helpen en de ouders die bereid waren om te helpen is het een geslaagd evenement geworden. En zeker een activiteit om er in te houden.

De kinderen waren ingedeeld in twee leeftijdscategorieën: 0 t/m 7 jaar en 8 t/m 11 jaar.
Vooraf was niet bekend welke kleur eieren hoeveel punten waard waren, dus had concentreren op 1 kleur niet veel zin.

Uiteindelijk is de uitslag als volgt:
Gele eieren waren 1 punt waard
Blauwe eieren waren 2 punten waard
Roze eieren waren 3 punten waard
Groene eieren waren 4 punten waard

Bij de jongere deelnemers is Tijn (nummer 16) eerste geworden met 93 punten.
De tweede plaats werd gedeeld door Jesse (nummer 28) en Youssef (nummer 19) met beiden 86 punten.

Bij de oudere deelnemers is Sven (nummer 10) eerste geworden met 160 punten. De tweede plaats ging naar Soumaya met 135 punten en de derde plaats naar Marwa met 117 punten.

Alle winnaars gefeliciteerd. Ik hoop dat jullie prijs heeft mogen smaken.

Namens de activiteitencommissie,
Remko de Keijzer

Verslag Speurtocht 11 juli 2021

Zondagochtend 09:45 uur kom ik de bestuurskamer binnen. Het is tijd om de spullen voor de speurtocht uit de printen en ze daarna op te hangen in de bossen. Vanmiddag is de speurtocht, dus van te voren ophangen. Gelukkig krijg ik hulp van Angelique, mijn medecommissielid, en Ludwig. We lopen door de bossen, zorgen dat we op kritische punten pijlen ophangen en ook regelmatig een vraag. Er zijn in totaal 20 vragen. Rond 12 uur waren we terug, mooi op tijd voor een lunch. Zo meteen komen de vrijwilligers die op de posten gaan zitten voor de spelletjes.

Terwijl wij zitten te wachten op onze lunch (vanuit het restaurant zouden ze het komen brengen) komt de eerste vrijwilliger binnen. Dan komt de lunch en tijdens het eten komt de tweede vrijwilliger. Daarna ranja klaargemaakt, voor de drankpost in het bos en dan ga ik de posten uitzetten. Hemelsbreed zitten ze niet ver uit elkaar, maar de route die de deelnemers moeten volgen zorgen ervoor dat het toch een stuk verder uit elkaar is.

De posten zijn op hun plek en ik ben op tijd terug om de ouders te verwelkomen. We hebben het plan gemaakt om de families om de 7 minuten weg te sturen en 1 familie expliciet te vragen om als laatste te vertrekken en dan alle pijlen en vragen mee te nemen. De eerste families zijn onderweg en we merken dat een tijdschema van 5 minuten toch nog lang is voor de jonge kinderen die moeten wachten. Maar we zijn flexibel en sturen de families sneller weg, dan kunnen ze in de bossen wel wat trager worden en zo toch afstand bewaren.
Als een groot deel van de groepen weg is, komt er een telefoontje. Er is een probleem in het bos, ouders weten niet hoe ze verder moeten. Dat vind ik heel vreemd, omdat op alle kritische punten pijlen opgehangen zijn. Ik loop de route gedeeltelijk in tegengestelde richting om te kijken waar het probleem is. Eerste wat mij opvalt is dat op een bepaald punt geen pijl meer hangt. Alleen zijn daar de families nog niet. Ik loop verder door en kom bij een groep families terecht die inderdaad niet weten hoe ze verder moeten. De pijl is verdwenen.
Ik stuur de families verder in de goede richting. Wordt ik later door een van de families gebeld (die hebben mijn nummer), dat ze al lange tijd geen pijlen/vragen hebben gezien. Na controle waar ze ongeveer zaten de verteld dat ze nog een stuk rechtdoor moeten. Nadat de laatste familie mij gepasseerd is, loop ik de route verder om te kijken waar er nog meer pijlen/vragen missen. Blijkt dat vooral in het laatste rechte stuk een aantal pijlen en vragen ontbreken. De pijlen zijn daar niet zo kritisch, omdat men er toch alleen maar rechtdoor moet. De vragen is wel minder, want dan kunnen ze niet alle vragen beantwoorden. Ik heb wel gecontroleerd welke vragen ontbreken zodat ik hier rekening mee kan houden in de uitslag.

Als ik aankom terug op het zwembad zijn de meeste families al weer terug en kan ik beginnen in het nakijken van de vragen. En punten toekennen aan de scores van de spellen en de speurtocht.

Er hebben 14 families meegedaan, goed voor bijna 55 deelnemers. Ondanks de tegenslag rondom de verdwenen pijlen/vragen is de speurtocht toch een succes geworden.

Via deze weg wil ik alle deelnemers bedanken voor hun deelname, Angeline en Erik voor het bemannen van een post, Tineke voor het maken van foto's, Ludwig voor het meehelpen met het uitzetten van de route en het bemannen van een post en mijn medecommissielid Angelique voor het mede organiseren.

Tevens een bedankje aan het restaurant voor hun gastvrijheid.

Namens de activiteitencommissie,
Remko de Keijzer

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie van VZ&PC Tempo organiseert activiteiten buiten het zwemmen om voor alle leden van Tempo. De nadruk ligt hier op het gezellig samen bezig zijn met iets anders dan zwemmen.

Sinterklaas

Zo organiseren wij ieder jaar het bezoek van Sinterklaas. Tijdens het zwemmen komt de goedheiligman op bezoek in het bad en kijkt hoe de kinderen zwemmen en naderhand kunnen de jongere kinderen een cadeautje ophalen die de Sint heeft achtergelaten.

Nieuwjaarsreceptie

In samenwerking met recreatief organiseren wij ieder jaar nieuwjaarsreceptie met discozwemmen, een evenement dat altijd zeer goed bezocht wordt.

Halloween

Wij hebben al een paar jaar zeer succesvol een halloweentocht georganiseerd op het buitenbad. Op vrijdagavond na het zwemmen wordt er een tocht uitgezet met een paar spelletjes in het thema. Na afloop krijgen de deelnemers iets lekkers.

Afscheidsfeest oude zwembad

Samen met de Watervrienden hebben wij een groots afscheidsfeest voor het oude zwembad georganiseerd.

Paaseieren

Er zijn plannen om paaseieren zoeken weer uit de kast te halen. En ideeën zijn altijd welkom.

Huidige samenstelling:

Remko de Keijzer (voorzitter)
Angelique Sprengers-Welten (lid)