Vertrouwenscontactpersoon

Vanaf 2019 ben ik, Janny Gielen, de vertrouwenscontactpersoon binnen TEMPO. Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, pesten en/of seksuele intimidatie en hier met iemand over wil praten.

Sporten is leuk, gezellig en gezond. Maar soms gebeurt er iets, waardoor de lol eraf gaat. Je wordt lastiggevallen. Iemand maakt voortdurend vervelende opmerkingen. Maakt grappen over je lijf of raakt je aan, terwijl je dat niet wilt. Als je hier mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies.

Als vertrouwenscontactpersoon luister ik naar je verhaal. We bespreken samen de mogelijke vervolgstappen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet wilt. (In het geval van strafbare feiten heeft de vertrouwenscontactpersoon wel een meldingsplicht).

Signaleren en praten

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige, prettige en vertrouwde omgeving. Wanneer je te maken krijgt met pesten of (seksuele) intimidatie, is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig en vertrouwd is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren.

Blijf er niet mee rondlopen! Het direct in de openbaarheid brengen kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Juist om bovengenoemde redenen heeft TEMPO een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

Als vertrouwenscontactpersoon ben ik per mail bereikbaar. Ik zal je daarna terugbellen of mailen.

Je kunt me bereiken via: vertrouwenspersoon@zwemverenigingtempo.nl.

zwemmen vertrouwenscontactpersoon