• Aanmelden

Gedragscode VZ & PC Tempo

Gedragscode

VZ & PC Tempo volgt de gedragscode zwembranche welke opgesteld is door de Nationale Raad Zwemveiligheid. In de bijlage vindt u een exemplaar hiervan. Enkele kaderleden hebben bij de KNZB de cursus "Code blauw" gevolgd. "Code Blauw" is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Met "Code Blauw" laten de KNZB zwemverenigingen en zwembaden zien dat we ons samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. We creëren een blauwe golf waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.