• Aanmelden

Recreatief zwemmen

Recreatief zwemmen

Recreatief zwemmen binnen Tempo

Het recreatief zwemmen kan op de eerste plaats gezien worden om op een recreatieve manier bezig te zijn met de zwemsport.

Binnen tempo bieden zij de gelegenheid aan alle zwemmers die de zwemsport op een recreatieve manier willen blijven beoefenen, met daarnaast de gelegenheid om hun prestaties en uithoudingsvermogen te verbeteren of op peil te houden.

Sinds 2015 hebben we de zwemvaardigheidsonderdelen survival en snorkelen toegevoegd aan onze lessen om op deze manier alle facetten van de zwemsport aan te kunnen bieden

Voor wie?                                                                                                                                         

Ben je geïnteresseerd in het recreatieve zwemmen volgen hieronder wat belangrijke punten:

  • Recreatief zwemmen is bedoeld voor alle zwemmers die de basisvaardigheden onder de knie hebben.
  • Je moet minimaal in het bezit zijn van je zwemdiploma A + B en tevens de rug- en borstcrawltechniek redelijk goed beheersen.
  • Indien je interesse hebt om een keer te komen proefzwemmen of aan te sluiten bij onze recreatieve groep kun je je opgeven via temporecreatief@hotmail.com of telefonisch contact opnemen 0492-785811

Kosten

Naast de normale verenigingscontributie zijn er geen specifieke kosten verbonden aan het recreatieve zwemmen.

Daar we regelmatig met zwemvliezen zwemmen, bieden wij de gelegenheid tot het passen en aanschaffen van de zwemsnorkelset via de commissie.

E-mail

Wij gebruiken deze mail om u op de hoogte te houden van alle recreatieve zondagmiddaguurtjes, speciale trainingsdata en andere activiteiten die voor de zwemmers van belang kunnen zijn.

Hiervoor hebben wij uiteraard uw emailadres nodig. Indien u dit nog niet heeft gedaan, willen wij u vragen uw email door te geven op: temporecreatief@hotmail.com.

Het is ook mogelijk om via dit mailadres af te melden voor trainingen en andere activiteiten die wij organiseren (door ziekte of andere zaken) Ook kunt u via de mail vragen stellen of informatie doorgeven aan de recreatieve commissieleden. Zij zijn de enige die u mail kunnen lezen en zullen u dan ook zo spoedig mogelijk een antwoord geven.