Contributie

Tarieven

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De contributie is verschuldigd over 12 maanden per zwemseizoen (tot en met 31 augustus).

Maand Kwartaal Jaar
zwemles € 15.50 € 46.50 € 186.00
Recreatief € 15.50 € 46.50 € 186.00
Wedstrijdzwemmen € 18.00 € 54.00 € 216.00
Masterzwemmen 2x p week € 18.00 € 54.00 € 216.00
Masterzwemmen 1x p week € 12.15 € 36.50 € 146.00
Trimzwemmen € 12.15 € 36.50 € 146.00
Aquajoggen € 36.00 voor 10 lessen
Zwemles voor volwassenen € 36.00 voor 10 lessen

Diploma bijdrage A, B en C € 10,-

3e/4e etc. lid van een gezin (goedkoopste lid) 2/3 gedeelte van de contributie

De contributie is verschuldigd over 12 maanden per zwemseizoen (tot en met 31 augustus). De contributie van alle leden wordt geïnd via automatische incasso. Indien er een acceptgirokaart toegestuurd wordt,(voor leden die al langer lid zijn) wordt de contributie verhoogd met € 1,50 administratiekosten.

Het verenigingsjaar, dus ook het lidmaatschap, loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Een eventuele opzegging dient tenminste 2 maanden voor het beëindigen van het verenigingsjaar (voor 1 juli) schriftelijk te gebeuren. Indien de opzegging te laat plaatsvindt, is de volledige contributie over het verenigingsjaar verschuldigd. Uitzondering op deze regel is na het behalen van het A-diploma, B-diploma, of het C-diploma. Opzegging dient dan onmiddellijk na het behalen van een van deze diploma’s schriftelijk te geschieden.

Extra verplichtingen:

  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50
  • Recreatieve en wedstrijdzwemmers betalen ca € 20,- per jaar voor een startvergunning en ca € 30,- per jaar aan wedstrijdkosten.
  • Diplomabijdrage voor A, B en C € 10,00
  • Diplomabijdrage zwemvaardigheid € 7.50
zwemmen contributie