Contributie

Tarieven

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

De contributie is verschuldigd over 12 maanden per zwemseizoen (tot en met 31 augustus).

Tarieven

Maand

Kwartaal

Jaar

Zwemles 15.50 46.50 186.00
Recreatief 15.50 46.50 186.00
Wedstrijdzwemmen 18.00 54.00 216.00
Masterzwemmen
2x per week
18.00 54.00 216.00
Masterzwemmen
1x per week
12.15 36.50 146.00
Trimzwemmen 12.15 36.50 146.00
Aquajoggen 36.00
voor 10 lessen
Zwemles voor volwassenen 36.00
voor 10 lessen

Extra verplichtingen:

  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 12,50 (dit geldt niet voor aquajoggen en volwassen zwemles).
  • Diplomabijdrage voor A, B en C € 12,50
  • Diplomabijdrage zwemvaardigheid € 10.00
  • Recreatieve zwemmers en wedstrijdzwemmers betalen ca € 20,- per jaar voor een startvergunning en ca € 30,- per jaar aan wedstrijdkosten.

Gezinskorting

Het 3e/4e etc. lid van een gezin (goedkoopste lid) betaalt 2/3 deel van de contributie.

Automatische incasso

De contributie is verschuldigd over 12 maanden per zwemseizoen (tot en met 31 augustus). De contributie wordt geïnd via automatische incasso.

Voor leden die van oudsher nog met een acceptgirokaart betalen, wordt € 1,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen

Het verenigingsjaar, dus ook het lidmaatschap, loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Een eventuele opzegging dient tenminste 2 maanden voor het beëindigen van het verenigingsjaar (voor 1 juli) schriftelijk te gebeuren. Indien de opzegging te laat plaatsvindt, is de volledige contributie over het verenigingsjaar verschuldigd. Uitzondering op deze regel is het behalen van het A-diploma, B-diploma, of het C-diploma. Opzegging dient dan onmiddellijk na het behalen van het diploma schriftelijk te geschieden.

zwemmen contributie