Nieuws van het bestuur


zwemvereniging steunt Orange the World

ORANJE, niet voor het WK,

maar voor ORANGE THE WORLD !


Links en rechts kleuren gebouwen oranje: De Witte Dame, Van Abbe museum, De Hovenring, De zwerm.

Aandacht voor Orange the World, van 25 november tot 10 december

Wat is Orange the World? Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Het campagne thema dit jaar is preventie, preventie van intimidatie, preventie van uitsluiting.

Wat heeft dit te maken met TEMPO, onze sportvereniging?

Juist een sportvereniging is een plek waar iedereen zich veilig moet voelen. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes.

Laten we zelf beginnen: zelf geen vervelende opmerkingen maken, en een ander aanspreken als hij of zij opmerkingen maakt over iemands badpak of uiterlijk.

Het is toch een grapje…….hoor je vaak. Maar degene die de opmerkingen hoort kan er heel vervelend over voelen en wil misschien zelfs wel stoppen met zwemmen!

November en december zijn de donkere maanden, naar het zwembad fietsen voelt misschien niet zo gemakkelijk. Je kunt je medesporters helpen door aan te bieden samen te fietsen.

En zo zijn er meerdere mogelijkheden om de club veiliger en fijner te maken. Praat er eens over, begin een gesprek. Over ongemakkelijke of vervelende situaties en wat zou kunnen helpen.

TEMPO steunt Orange the World

Wil je meer weten? Kijk op Orange the World en wordt medestander:

https://www.orangetheworld.nl/de-medestander-pledge

Zit je in een onveilige situatie, of ken je iemand in een onveilige situatie? Bel VEILIG THUIS 0800-2000 of https://www.veiligthuisoostbrabant.nl

Onveilige of vervelende situatie op de zwemvereniging? Neem contact op met Janny Gielen,

We wensen jullie allemaal een veilig en prettig sportjaar!


ALV

UITNODIGING voor de Algemene Leden Vergadering

donderdag 24 november 2022 om 19.30 uur in de Instroom.


 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Notulen
 4. Fi-Ha trofee en de bemoeial
 5. Ingekomen stukken
 6. Secretariaat verslag
 7. Verslagen commissies
 8. Verantwoording over het afgelopen boekjaar 2021-2022
 9. Verslag financiële commissie
 10. Benoeming financiële commissie
 11. Vaststellen contributie 2022-2023
 12. Begroting 2022-2023
 13. Bestuursverkiezing
 14. Samenstelling Commissies
 15. Rondvraag

ad 13. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Ludwig Sprengers en Annemiek Braken

Nieuw bestuurslid wedstrijd: Lisa Verzijden

Nieuw bestuurslid recreatief: Diana Wijn

zwemles zwemmen 60 jaar

TEMPO 60 jaar !!!

Beste leden,

Op 15 mei 2021 bestaat onze vereniging 60 jaar. Dit is een mijlpaal voor onze vereniging. Helaas hebben we moeten besluiten om vanwege de corona crisis alle activiteiten door te schuiven naar het 65 jarig bestaan.

Hoe is onze vereniging ontstaan?

In 1934 werd het zwembad “De Oase” in gebruik genomen. De Oase was een openluchtbad, aangeduid als natuurbad. Het zwembad werd gegraven aan de Leenderweg, dichtbij de beek “De Tongelreep”. Hierdoor was een directe verbinding met de beek mogelijk.

De toenmalige badmeester Leo Torremans had het idee geopperd om ook in Valkenswaard een zwemvereniging op te richten. Als mede initiatiefnemers worden hierbij genoemd de heer Joop Verhaar en Mareike van der Wolde. De oprichting vond plaats op 15 mei 1961 onder de naam “Zwemvereniging Valkenswaard”. De trainingen en zwemlessen vonden plaats na sluitingstijd van “De Oase”. Het bad kostte niets voor de vereniging, die er echter wel voor moest zorgen dat alles schoon en gereinigd achterbleef.

Leo Torremans was als hoofd badmeester en bestuurslid zeer actief. Iedereen die in “De Oase” verscheen, probeerde hij te werven als lid. Hij was ook van mening dat het “Tempo, Tempo” van de aanmoedigingskreten tijdens de lessen en trainingen veel beter in het gehoor lag dan “Zwemvereniging Valkenswaard”. Het inmiddels geformeerde bestuur, waarin Joop Verhaar het secretariaat voor zijn rekening nam en Mareike van der Wolde de taak van penningmeester toegewezen kreeg, slaagde erin om huisarts dr. H. Woerdeman aan te trekken als voorzitter.

Leo Torremans vormde in z’n eentje de technische commissie. Hij kreeg het hele bestuur op zijn hand voor de nieuwe naam “Tempo”. Tot 1970 werd er gebruik gemaakt van “De Oase”. Op 1 november 1969 werd er begonnen met de bouw van een overdekt zwembad in Valkenswaard. Op 9 oktober 1970 werd het nieuwe overdekte zwembad geopend, waar ook Zwemvereniging Tempo tot op de dag van vandaag nog steeds zwemt. We hebben in deze 60 jaar vele ups en downs gehad binnen de vereniging.

Denk hierbij aan het saneren van de afdeling waterpolo en het oprichten van een steunstichting . Dit waren destijds moeilijke onderwerpen op de agenda. Uiteindelijk hebben alle vrijwilligers de vereniging gemaakt tot wat hij nu is! En daar zijn we trots op!

Jack Spoorenberg

Voorzitter Zwemvereniging Tempo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaarvergadering 27 mei 2021

Op 27 mei is (online) de jaarvergadering gehouden, met de volgende agenda:

 • 1. Opening
 • 2. Vaststellen van de agenda
 • 3. Notulen
 • 4. Fi-Ha trofee en de bemoeial
 • 5. Ingekomen stukken
 • 6. Secretariaat verslag
 • 7. Verslagen commissies
 • 8. Verantwoording over het afgelopen boekjaar 2019-2020
 • 9. Verslag financiële commissie
 • 10. Benoeming financiële commissie
 • 11. Vaststellen contributie 2020-2021
 • 12. Begroting 2020-2021
 • 13. Bestuursverkiezing
 • 14. Samenstelling Commissies
 • 15. Rondvraag