CORONA INSTRUCTIES

.

Voorbereiding

 • Je moet thuis je badkleding al onder je kleding aantrekken. Bij binnenkomst kun je je niet omkleden in een kleedruimte.

Aanwezigheid ouders

 • Ouders mogen tijdens de les- en/of trainingsuren niet in het zwembad zijn, ook niet in de hal.
 • De kinderen worden bij de deur opgevangen.
 • De horeca is gesloten
 • Graag uw auto niet parkeren op een invalide parkeerplaats voor het zwembad.

Looproute

 • De looproute is aangepast om elkaar zo min mogelijk tegen te komen.
 • Je gaat naar binnen door de deur bij de startblokken.
 • De uitgang is via het buitenbad.

Kleedkamers

 • In de hal van het zwembad moeten de zwemmers de schoenen uitdoen en deze vervangen door schone slippers. (of blote voeten). Bij binnenkomst krijg je een bak voor je kleren, schoenen en tas. De bak neem je steeds met je mee.
 • Alleen na afloop kun je je omkleden in een kleedruimte:
 • onder de 12 jaar in de grote kleedcabine;
 • 13 jaar en ouder in de kleedhokjes.

Douches

 • Je kunt niet douchen.

Toiletten

 • Alleen bij uiterste nood kun je gebruik maken van de toiletten. Je moet je hiervoor melden bij de Corona verantwoordelijke

Vermijd onnodig contact

 • Je mag niet langer in de hal van het zwembad zijn, dan strikt noodzakelijk
 • Blijf niet onnodig hangen / napraten enz.

.

Blijf bij klachten thuis

Heb je last van onderstaande klachten, dan blijf je thuis en kom je niet naar de vereniging!

 • Verkoudheidsklachten
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

.

Positief getest?

Volgens de richtlijnen van het RIVM moet de GGD een contactonderzoek plaats kunnen laten vinden bij een positieve test. Dit geldt ook voor de leden van onze vereniging. Om dit in goede banen te leiden willen wij u dringend verzoeken om bij een positieve testuitslag van een lid van onze vereniging, contact op te nemen met Tina Spoorenberg (ze is bereikbaar op: 06-53591502). Wij verzoeken u om haar gegevens ook door te geven aan de GGD zodat ze de juiste contactpersoon binnen onze vereniging benaderen. Op deze manier kunnen we er uiteindelijk voor zorgen dat we de juiste gegevens aan de GGD doorgeven.

Meer informatie

Voor meer informatie en richtlijnen over Covid-19 verwijzen wij u graag naar de site van het RIVM / Rijksoverheid:

Bestuur zwemvereniging Tempo